Tu znajdziesz wiedzę i inspiracje

 • Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

  ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

  Więcej
 • Baza Dobrych Praktyk (BDP)

  Baza zawiera przykłady rozwiązań dotyczących walidacji oraz zapewniania jakości tego procesu z różnych krajów. 

  Więcej
 • Katalog Metod Walidacji (KMW)

  Katalog jest źródłem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach.

  Więcej
 • Metoda Bilansu Kompetencji (MBK)

  Metoda Bilansu Kompetencji pozwala doradcy na rozpoznanie tego, co dana osoba wie i umie, oraz opisanie tego w taki sposób, aby móc pokazać te kompetencje innym.

  Więcej