Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Przeglądaj: https://kwalifikacje.edu.pl/