Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Instytut Badań Edukacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Moje Portfolio

Dane teleadresowe jednostki

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.06.2023 r.

Strona internetowa Instytut Badań Edukacyjnych jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • Niektóre funkcjonalności portalu nie są w pełni nawigowalne z pomocą klawiatury. 
 • Wielkość i kolor czcionek niektórych komunikatów jest słabo czytelny dla osób słabowidzących (pracujemy nad ich poprawą). 
 • Strona nie zapewnia wsparcia dla osób korzystających z języka migowego. 
 • Niektóre instrukcje i komunikaty dostępne na stronie są trudne do zrozumienia dla osób głuchych (pracujemy nad ich poprawą).

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 19.06.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez TestArmy Group S.A..

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 19.06.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Validation Expert - Joanna Śmigiel, j.smigiel@ibe.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48222417195. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych

Adres: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością i umieszczeniu jej za szybą. 
 • Parking jest bezpłatny. 
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu oraz z tyłu budynku. Na teren Instytutu można wjechać przez bramę. Brama otwierana jest automatycznie po uprzednim kontakcie z recepcją przez domofon umieszczony przy bramie od ulicy Tyszkiewicza. Można zadzwonić do pracownika recepcji na numer +48 22 24 17 100 z prośbą o otwarcie bramy na dzieciniec. Osoba pracująca na recepcji wskaże miejsce do zaparkowania przed wejściem do Instytutu. Dodatkowo przed bramą wjazdową przy ul. Tyszkiewicza są dostępne dwa miejsca oznaczone “kopertą”. Miejsca poza terenem Instytutu należą do strefy płatnego parkowania. 

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. 
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka. 

Wejście do budynku:

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej. Na wprost od furtki prowadzi szeroki chodnik do wejścia do budynku przez klatkę B. Przy furtce znajduje się domofon na wysokości 130 cm. Wejście do budynku jest oddalone od furtki o ok. 40 m w linii prostej. Do drzwi wejściowych prowadzi niska pochylnia od lewej strony, a od prawej pojedynczy schodek. Wzdłuż pochylni dostępna jest poręcz. 
 • Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon na wysokości 150 cm. Należy wywołać na nim recepcję (numer 1). Należy poprosić pracownika recepcji o ewentualną pomoc w uruchomieniu platformy przyschodowej znajdującej się za drzwiami wejściowymi. 
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Otwierają się na zewnątrz. Otworzenie drzwi wymaga siły. Drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. 

Przestrzeń za wejściem:

 • Na wprost od wejścia znajdują się schody po lewej stronie, kierujące w górę na parter oraz po prawej stronie kierujące w dół do pomieszczeń piwnicznych. 
 • Po lewej stronie schodów kierujących na parter znajduje się platforma przyschodowa. Pracownik recepcji pomoże uruchomić platformę. 
 • Poręcz znajduje się po prawej stronie schodów. Wychodząc z klatki schodowej, dostajemy się do głównego hallu, gdzie na wprost znajduje się recepcja. 
 • Po prawej stronie od recepcji znajduje się wnęka z toaletami. Środkowe drzwi prowadzą do toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna. 
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. 
 • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 3 metrów. 
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku. 
 • Budynek nie posiada dźwigów osobowych, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Toaleta:

 • Dostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od recepcji, we wnęce. 
 • Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz. Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej. 
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów. 
 • Na ścianach są zamontowane poręcze. 
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu. 
 • Dostępne toalety znajdują się też na kondygnacji 1 oraz 2 budynku w klatce B.
Siedziba na ul. Nowogrodzkiej

Adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa 

Parking:

 • Goście Instytutu mogą skorzystać z miejsc płatnego parkowania dostępnych na ulicy Nowogrodzkiej. 

Wejście do budynku:

 • Do budynku prowadzą drzwi otwierane lub obrotowe. 
 • Aby wjechać wózkiem, należy poprosić ochronę / recepcję budynku o otworzenie obu skrzydeł drzwi. 
 • Na 6 piętro, gdzie mieści się biuro Instytutu, można wjechać windą. 

Toaleta:

 • W budynku znajduje się częściowo dostępna toaleta.

Pies asystujący:

 • Do Instytutu możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM w siedzibie. Osoby, które potrzebują skorzystać z tej usługi, powinny zgłosić tę potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.