Jaka jest rola doradcy w serwisie Moje Portfolio?

Moje Portfolio to jedyne narzędzie do przygotowania e-portfolio na polskim rynku, które zostawia przestrzeń na współpracę z doradcą edukacyjno-zawodowym. Nie musisz z niej korzystać, ale może się okazać, że warto. 

Jaka jest rola doradcy?

Z punktu widzenia użytkownika

Przeglądając serwis możesz zauważyć, że przy pewnych modułach, takich jak przygotowanie portfolio bądź planów rozwoju, przydatne byłoby spojrzenie kogoś z zewnątrz. Dobierając dowody na posiadanie kompetencji dobrze jest zapytać osobę z odpowiednim doświadczeniem “Czy to rzeczywiście świadczy o mojej wiedzy?”, “Czy to wystarczy, czy trzeba dodać coś jeszcze?”. Z kolei planując dalsze kroki w planach rozwoju warto skonsultować z nią ścieżkę postępowania. 

Dlatego w Moim Portfolio możesz udostępnić swój profil wybranemu przez siebie doradcy zawodowo-edukacyjnemu i na bieżąco omawiać poszczególne elementy za pomocą wbudowanego komunikatora. 

Ma to dodatkową zaletę. Jeśli współpracujesz już z doradcą, który pomaga Ci określić twoje kompetencje, mocne strony i obszary do rozwoju, możecie wykorzystać Moje Portfolio w ramach bilansu kompetencji. W ten sposób wszystkie informacje zebrane w tym procesie będziesz mieć w jednym miejscu.


Z punktu widzenia doradcy zawodowo-edukacyjnego

W swojej pracy korzystasz zapewne z wielu narzędzi, które ułatwiają Ci wspomaganie innych w poszukiwaniu najlepszej ścieżki edukacji lub rozwoju zawodowego. Serwis Moje Portfolio służy w pierwszej kolejności do zbierania dowodów na posiadanie kompetencji i określania planów rozwoju. Jest więc narzędziem, które możesz zaproponować swoim klientom do samodzielnego korzystania.

Jeśli jednak pojawi się konieczność omówienia czegoś na bieżąco, nie musicie wymieniać się rzeką e-maili. Wystarczy, że założysz darmowe konto doradcze w serwisie (odpowiednia opcja wyświetla się przy rejestracji), a twój klient będzie mógł udostępnić Ci swój profil. Dzięki temu będziesz mieć wgląd w postęp prac i możliwość rozmowy za pomocą wbudowanego komunikatora.

Dzięki temu Moje Portfolio możesz też wykorzystać prowadząc bilans kompetencji w celu określenia kompetencji danej osoby, przygotowania portfolio i opracowanie planu dalszych działań. Jest to o tyle przydatne, że klient może pracować samodzielnie, a rezultaty jego działań są od razu zapisywane w postaci cyfrowej.