Czym są i jak tworzyć plany rozwoju?

Jeśli wiesz jakie masz kompetencje, możesz się zastanowić w jakim kierunku warto iść aby najlepiej je wykorzystać. Jeśli wiesz w jakich obszarach musisz się jeszcze podszkolić, możesz szybciej osiągnąć ten cel. W obydwu przypadkach warto skorzystać z modułu “plany rozwoju” w Moim Portfolio.

Plany rozwoju

Plan rozwoju służy przede wszystkim do tego, aby określić – krok po kroku – to, co należy zrobić, aby wcielić w życie wyznaczony przez nas cel lub cele.

W narzędziu Moje Portfolio użytkownik, dzięki rozpisanym celom i działaniom,  ma możliwość samodzielnego lub przy wsparciu doradcy przygotowania planu dalszego swojego rozwoju edukacyjnego czy zawodowego. Moje Portfolio pozwala, by na podstawie rozpoznanych kompetencji i doprecyzowaniu celu, przygotować odpowiedni plan rozwoju.  

Opierając się na przeglądzie posiadanych kompetencji, można wyznaczyć cele i czynności potrzebne, aby je osiągnąć, np. rozwój już posiadanych kompetencji lub zdobycie nowych (by na przykład znaleźć wymarzoną pracę). Samodzielnie lub z pomocą doradcy możemy nakreślić wszystkie takie elementy. Ważne jest jednak wyznaczanie konkretnych ram czasowych dla poszczególnych działań. Jeden główny dalekosiężny cel warto rozbić na bardziej szczegółowe mniejsze działania/działania pośrednie, które należy podjąć, by osiągnąć cel główny. Do ich zobrazowania wykorzystujemy opisane szczegółowe aktywności układając je na osi czasu (harmonogramie poszczególnych aktywności). Spisując plan rozwoju, należy uwzględniać czas, w jakim dane działanie ma być osiągnięte. Czas ten może ulec zmianie. Ważne jednak, aby był wyznaczony z góry, jako coś, do czego należy dążyć – pomaga to urealnić cel. 

Plan rozwoju odnosi się do naszych mocnych stron (np. wybór obszaru zawodowego) oraz do obszarów, w których powinniśmy uzupełnić wiedzę (np. szkolenie, poznanie specyfiki branży). Przygotowanie planu pozwala ukierunkować myślenie danej osoby na to, w jaki sposób może wykorzystać swoje kompetencje, a także – co, w jakiej kolejności i w jakim czasie musi zrobić. Jednocześnie przygotowanie planu rozwoju może dać nam poczucie sprawczości i cel (lub cele) do osiągnięcia w wyznaczonym czasie.

Pytania, które powinniśmy sobie zadać przy tworzeniu planu rozwoju:
a.    Jaki jest mój cel? 
b.    Jakie działania muszę podjąć, by ten cel osiągnąć? 
c.    Kiedy mogę to osiągnąć? 
d.    Czego jeszcze mi brakuje? Co muszę uzupełnić?

Żeby zobaczyć przykładowy plan rozwoju wybierz dowolne przykładowe portfolio (Marii, Zbigniewa lub Katarzyny) i kliknij na “plan rozwoju” (na górze strony)

W pracy doradcy, do tworzenia planów rozwoju przydatna będzie Metoda Bilansu Kompetencji (MBK)