Baza Dobrych Praktyk (BDP)

Baza Dobrych Praktyk (BDP)

Baza zawiera przykłady rozwiązań dotyczących walidacji oraz zapewniania jakości tego procesu z różnych krajów. Pokazuje wykorzystanie różnych metod walidacji, sposoby organizacji walidacji, rozwiązania instytucjonalne, grupy docelowe walidacji. Informacje zawarte w bazie mogą być inspiracją przy projektowaniu walidacji. 

Przeglądaj: https://walidacja.ibe.edu.pl/dobrepraktyki/