Katalog Metod Walidacji (KMW)

Katalog Metod Walidacji (KMW)

Katalog jest źródłem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach oraz dobierania metod w taki sposób, aby zachować trafność, rzetelność i adekwatność walidacji. Narzędzie to ma pomóc w projektowaniu i doskonaleniu walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną. 

Przeglądaj: https://walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/