Co to są “kompetencje” i “kwalifikacje”?

Czym są kwalifikacje i jak się mają do kompetencji? Czy można te terminy stosować zamiennie? Znając odpowiedzi na te pytania bardziej skorzystasz z Mojego Portfolio, bo te pojęcia leżą u podstaw wszystkiego, co możesz zrobić w serwisie. 

Co to są dowody

Kompetencje

W Moim Portfolio często napotkasz termin “kompetencje”. Pojawia się w każdej sytuacji, w której serwis prosi Cię o określenie tego, co tak naprawdę wiesz i umiesz (“Jakie kompetencje masz ze szkoły? Jakie z pracy? Jakie z innych obszarów życia?”).

Tym samym “kompetencje” oznaczają tutaj:

  • wiedzę – znajomość danej dziedziny, posiadanie informacji na dany temat,
  • umiejętności – zdolność do wykonania danej czynności, w tym praktyczne wykorzystanie wiedzy,
  • kompetencje społeczne – odpowiedzialność i autonomia w stosowaniu wiedzy i umiejętności oraz tzw. umiejętności miękkie.

Innym zbiorczym terminem na powyższe, z którym możesz się spotkać zwłaszcza w kontekście edukacji formalnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, są “efekty uczenia się”. 

Kwalifikacje

Kwalifikacje to – w skrócie – kompetencje (efekty uczenia się), których posiadanie zostało oficjalnie potwierdzone przez uprawniony do tego podmiot. Innymi słowy: stosowna instytucja sprawdziła, że masz całą wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, i wydała ci na to dokument (np. certyfikat, świadectwo). 

W serwisie Moje Portfolio termin “kwalifikacja” odnosi się do: