Co to są “dowody na posiadanie kompetencji"?

Co może świadczyć o kompetencjach? I co to właściwie znaczy? Czy chodzi tylko o świadectwa i dyplomy, czy też i o inne rzeczy? 

Co to są dowody

Jedną z podstawowych rzeczy, które możesz zrobić w Moim Portfolio, jest wskazanie (i wgranie do serwisu) dokumentów cyfrowych, które świadczą o twojej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych. Nazywamy je “dowodami” i proponujemy zbierać je w portfolio. 

Co to znaczy, że dowody “świadczą” o kompetencjach

Często pierwsza rzecz, która się kojarzy z portfolio, to teczka z pracami plastycznymi. Niektóre z nich są wykonane węglem, inne - akwarelami; ich celem jest pokazanie, że nasz plastyk umie korzystać z tych technik. Niektóre rysunki przedstawiają ludzi, dzięki czemu można ocenić czy artysta opanował proporcje i potrafi oddać podobieństwo. Inne - krajobrazy i architekturę, co pozwala stwierdzić, że stosuje zasady perspektywy i łączy kolory wedle koła barw. Wykonanie każdej z nich wymaga pewnej wiedzy i umiejętności - a ponieważ nasz artysta je przygotował, pokazał tym samym, że tę wiedzę i umiejętności ma. 

W ten sam sposób można udowodnić posiadanie innych kompetencji.

Spisując swoją wiedzę i umiejętności zadaj sobie pytania: “W jaki sposób mogę to pokazać innym?”, “W jakiej sytuacji ta konkretna kompetencja mi się przydała?” i zobacz, co z twojego dotychczasowego dorobku pozwala na nie odpowiedzieć. A jeśli nie masz niczego odpowiedniego, przygotuj.  

Przykładowo:

  • Umiesz przemawiać publicznie? Dowodem może być nagranie z Twojego wystąpienia lub opinie osób, które go wysłuchały.  
  • Programujesz w Pythonie? Dowodem może być dowolna stworzona przez ciebie aplikacja czy kod.
  • Potrafisz rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Dowodem może być zrzut ekranu z twojej rozmowy z niezadowolonym klientem, w której udało ci się rozwiązać jego problem.

Pamiętaj:

Jedną kompetencję może pokazywać kilka różnych dowodów. Znajomość angielskiego zademonstrujesz certyfikatem językowym i pisząc tekst w tym języku.

A jeden dowód może świadczyć o kilku kompetencjach. Opis tego, jak się opiekujesz osobą z niepełnosprawnościami pokazuje nie tylko twoje umiejętności i wiedzę związaną z zaspokajaniem potrzeb tej osoby (z obszaru medycyny czy psychologii), ale także umiejętność zarządzania czasem i znajomość wybranych elementów ustawodawstwa w Polsce.   

Co może być dowodem?

W Moim Portfolio możesz zamieścić nie tylko świadectwa, certyfikaty i dyplomy, lecz także swoje dzieła (muzyczne, filmowe, graficzne, literackie, prace, koncepcje itd.), nagrania swoich działań czy inne dokumenty w formie cyfrowej.

Jeśli jednak chcesz je przedstawić instytucji, która nadaje kwalifikacje rynkowe albo pracodawcy, sprawdź najpierw jakie stawiają wymagania względem dowodów. Każda Instytucja Certyfikująca powinna podawać stosowne informacje na swojej stronie internetowej.