Jak działa konto doradcze?

Jeśli chcesz omówić z doradcą zawartość swojego portfolio, możesz mu je pokazać. Ale co trzeba zrobić krok po kroku, aby było to możliwe?

Jak opisać kompetencje?

Konto doradcze to specjalny rodzaj konta w serwisie. Dzięki niemu osoba wspierająca użytkownika Mojego Portfolio może zobaczyć jego kompetencje, dowody i plany rozwoju (więcej przeczytasz tutaj). 

Aby jednak doradca mógł cokolwiek zobaczyć i skomentować, musi założyć konto doradcze, a użytkownik Mojego Portfolio musi udostępnić mu swoje pliki.  

Założenie konta doradczego

Aby założyć konto doradcze, musisz przy rejestracji zaznaczyć właściwą opcję (rysunek poniżej). Inaczej stworzysz domyślne konto użytkownika. Twój alias i adres e-mail trafią na listę doradców, widoczną tylko dla osób zalogowanych w serwisie. Dzięki temu “zobaczą Cię” i będą mogły udostępnić Ci swoje portfolio.

widok rejestracji konta

Uwaga - takie konto nie służy do tworzenia własnego portfolio, a tylko do komunikacji; doradca i użytkownik mogą omówić przekazane treści za pomocą zakładki “wiadomości”. 

Gdy ktoś udostępni Ci swoje portfolio, otrzymasz e-mail z powiadomieniem.

Udostępnienie portfolio doradcy

Aby podzielić się z doradcą zawartością swojego portfolio, musisz wykonać kilka kroków:

 1. zaloguj się na swoje konto,
   
 2. przygotuj teczkę - zbiór kompetencji i dowodów, które chcesz pokazać doradcy; w tym celu:
   
  1. wejdź w zakładkę “teczki i CV”, 
    
  2. kliknij przycisk “dodaj teczkę” (rysunek poniżej),

   widok dodawania teczki


    
  3. wskaż, które kompetencje lub dowody chcesz dodać do tej teczki,
   Pamiętaj, że możesz stworzyć dowolną liczbę “teczek” i dodać do nich te same kompetencje i dowody.
    
 3. przejdź do zakładki “ustawienia konta”,
   
 4. kliknij na przycisk “udostępnij konto pracodawcy lub doradcy zawodowemu” (rysunek poniżej),

  udostępnianie konta pracodawcy


   
 5. wybierz osobę z listy i kliknij na przycisk “udostępnij” (rysunek poniżej),

  widok listy osób z możliwością udostępnienia konta

 
Na adres doradcy przyjdzie wiadomość o udostępnieniu przez Ciebie portfolio. Od tej chwili możecie wspólnie pracować nad jego zawartością za pomocą zakładki “wiadomości”. 

Pamiętaj - osoba, której udostępniasz informacje, może je wyświetlić tylko w serwisie Moje Portfolio i nie ma możliwości przekazać ich dalej. W każdej chwili możesz cofnąć udostępnianie - wtedy cała zawartość od ciebie zniknie z konta doradczego.