Logotyp IBE

CZYM JEST MOJE PORTFOLIO?

Darmowa aplikacja, która pomoże Ci:

 • zebrać w jednym miejscu wszystko co potwierdza Twoje kompetencje – mogą to być dyplomy, certyfikaty, odznaki, zdjęcia lub filmy zrobione przez Ciebie (gdy kierujesz łodzią, gdy przeprowadzasz szkolenie, kiedy przygotowujesz danie), teksty (tekst reklamowy, artykuł itp.), grafiki, projekty, muzyka lub film Twojego autorstwa;
 • wskazać Twoje kompetencje potwierdzone dowodami;
 • uporządkować teczki z dowodami potwierdzającymi kompetencje, teczkami możesz się dzielić z kim chcesz;
 • zebrać w jednym miejscu Twoje doświadczenie zawodowe i planować jego dalszy rozwój i połączyć je z kompetencjami.  

Czemu może służyć?

Moje Portfolio pomoże Ci:

 • rozpoznać i nazwać wiele kompetencji, o których często nie pamiętasz lub nie zdajesz sobie sprawy, co może nakierować Cię na nowe obszary działalności zawodowej;
 • zebrać w jednym miejscu Twoje najcenniejsze dokonania;
 • zaprezentować w uporządkowany i przyjazny sposób swoje dokonania osobom trzecim, np. pracodawcy, znajomemu lub doradcy zawodowemu;
 • identyfikować i dokumentować posiadanie kompetencji na potrzeby walidacji prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacjił
 • prowadzić z Towim doradcą BILANS KOMPETENCJI.

Możesz tu więcej niż gdzie indziej

Tylko w tej aplikacji:

 • powiążesz bezpośrednio Twoje kompetencje z potwierdzającymi je dowodami,
 • udostępnisz wybrane teczki innym osobom,
 • przeprowadzisz w pełni bilans kompetencji.

Do tego możesz:

 • uploadować pliki o różnych formatach,
 • robić zdjęcia telefonem i od razu dołączać je do dowodów,
 • podpinać do portfolio nagrania z YouTube czy pliki z chmury.

Kierunek jest dowolny: możesz zacząć od dodania dowodów i przypisywać im umiejętności, lecz równie dobrze możesz najpierw wypisać umiejętności, do których dobierzesz dowody. W ustalaniu Twoich kompetencji może Ci pomóc ankieta, która przeprowadzi Cię przez etapy Twojej edukacji i działalności zawodowej.

Potem dowolnie dodajesz umiejętności, dowody, przemeblowujesz wszystko do woli, tworzysz teczki, a jeśli chcesz – udostępniasz wybrane informacje.

Możesz też stworzyć i wygenerować oparte na umiejętnościach CV.

A wszystko jest bardzo proste, więc... zacznij już teraz!

 

Moje Portfolio a Zintegrowany System Kwalifikacji

Moje Portfolio zostało opracowane w ramach projektu "Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji" realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Aplikacja ta może być wykorzystywana w procesie walidacji prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Walidacja jest niezwykle ważnym mechanizmem w ZSK. To proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (czyli "efekty uczenia się") wymagane dla tej kwalifikacji, niezależnie od sposobu ich zdobycia. Tylko pozytywny wynik walidacji prowadzi do przyznania certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w ramach ZSK.

Walidacja może składać się z trzech etapów: identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji efektów uczenia się. To wszechstronne rozwiązanie, którego celem może być nie tylko zdobycie kwalifikacji, ale również szerokie diagnozowanie efektów uczenia się posiadanych przez daną osobę. W obu przypadkach Moje Portfolio może być bardzo przydatnym narzędziem do rozpoznawania, gromadzenia i prezentowania swoich osiągnięć.

WARTO ZAŁOŻYĆ KONTO W TYM PROGRAMIE!

ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Masz pytania? Napisz do nas

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail/numer telefonu komórkowego/inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.