Logotyp IBE

Projekt ZSK

Jest to strona projektu poświęconego Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji, reliazowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Zawiera ona bieżące informacje o projekcie oraz ZSK, a także liczne publikacje.

Projekt pozakonkursowy „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowany był na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej do końca 2018 r. Kolejne działania związane z ZSK prowadzone są w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowango Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji”.

Baza Dobrych Praktyk

Baza Dobrych Praktyk zawiera szereg przykładów prowadzenia walidacji efektów uczenia się oraz zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji. Każdy opis przedstawia w całościowy sposób proces walidacji dla konkretnej kwalifikacji lub cały system zapewniania jakości przyjęty w danym obszarze edukacji. Zgromadzone opisy dobrych praktyk powstały we współpracy z polskimi i zagranicznymi ekspertami, reprezentującymi różne instytucje działające w obszarze nadawania kwalifikacji, odpowiedzialne za walidację na poziomie krajowym lub zajmujące się prowadzeniem badań ewaluacyjnych.

Katalog metod walidacji

Katalog jest źródłem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach oraz dobierania metod w taki sposób, aby zachować trafność, rzetelność i adekwatność walidacji. Narzędzie to ma pomóc w projektowaniu i doskonaleniu walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną. Jest przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów chcących zgłosić kwalifikację do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub chcących nadawać kwalifikacje w ramach tego systemu, czyli pełnić funkcję instytucji certyfikującej.

WARTO ZAŁOŻYĆ KONTO W TYM PROGRAMIE!

ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Masz pytania? Napisz do nas

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail/numer telefonu komórkowego/inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.